Ontmoet ons

Waar staan we voor

Centraal staat in onze gemeente de liefde tot God. We willen samen Christus navolgen. En wij geloven dat als je onder de indruk raakt van Gods liefde, het niet anders kan dan dat je ook liefde geeft tot de mensen om je heen. Dat willen wij vanuit onze gemeente in de praktijk brengen. Daarbij is de hoofdvraag: voor wie kunnen wij een naaste zijn?

Onze identiteit

We staan hierbij als Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in de Gereformeerde traditie. Kernwaarden in deze traditie zijn dat we Gods Woord betrouwbaar vinden, dat Christus bij ons centraal staat, dat we ervan overtuigd zijn dat alleen geloof ons kan behouden en dat alleen genade van God ons kan redden. Dit alles tot eer van Zijn Naam.

Wat doen we?

Gemeente opbouw

Als gemeente willen we blijven groeien in het dienen van God, het navolgen van Jezus en het omzien naar elkaar. Dit groeien als gemeente noemen we ook wel: gemeenteopbouw. In Leerdam hebben we de afgelopen jaren hiervoor een hulpmiddel gebruikt, de methode ‘Leven uit de Bron’.

Bekijk het filmpje voor meer informatie over gemeenteopbouw in onze gemeente:


Hart voor de Heer

Kerkdiensten
Catechisatie
(Jeugd) Verenigingen
Bezinningsavonden
Stille week

Terug naar boven


Hart voor elkaar als Zijn volgelingen

Kringen
Ontmoeting na dienst
Zusterhulp
Soos
Gemeente activiteiten

Terug naar boven


Jaarthema 2022-2023


Alle aandacht voor Jezus Christus

Het komende seizoen willen we dat gaan doen. Ons oefenen in aandacht. Allereerst aandacht voor onze Heer Jezus Christus. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk (Kol. 1:18). Aandacht begint met je hoofd, werkt door naar je lijf en je hart. Zo beginnen wij met ons Hoofd, zodat Hij het lichaam kan vervullen met zijn vrede. Daarnaast oefenen we in de aandacht voor elkaar. Met name de kringen zijn oefenplekken in aandacht. Maar dan niet alleen aandacht voor elkaars wel en wee – en wat is dat belangrijk! Ook aandacht voor elkaars band met de Heer. Hoe sta jij in je geloof? Wat is voor jou belangrijk, heilig? Waar zit jouw twijfel? Door te oefenen in het geloofsgesprek kunnen we leren van de Geest van God, die aan ieder van ons wordt gegeven, aan ieder op een andere manier. Door aandacht te hebben voor elkaars geloofsleven, bouwt de Geest ons op.

Dat doen we aan de hand van de brief aan de Kolossenzen. Want daar vind je allerlei aanwijzingen hoe je echte aandacht kunt hebben voor jouw Heer én voor je broers en zussen in Christus, gemeenteleden in de gemeenschap rond de ene Heer.

Over onze predikant


Hoi!

Mijn naam is Wim Schaaij en sinds mei 2018 mag ik de voorganger van de Hoeksteen zijn. Ik geniet er elke dag van dat God mij in deze hartelijke gemeente heeft geplaatst en dat ik Hem daarin mag dienen.

Aan het eind van mijn tienerjaren mocht ik ontdekken hoe oneindig groot en liefdevol de Heere is. Hij is de Almachtige Koning die mijn leven in zijn hand houdt en tegelijkertijd is hij de Liefdevolle Vader die zich over mij ontfermd. De liefde van God is zoiets fantastisch; ik wens het iedereen toe om dat te ontdekken. Gods liefde drijft mij om Hem in zijn gemeente te dienen. Om iedereen die rusteloos zoekt naar zijn bestemming bij de hand te nemen en hen te helpen met zoeken.

Voel je vrij om contact met me op te nemen. Stuur een bericht via het contactformulier en kies ‘Predikant – Voorganger’

Wij ontmoeten u graag!

Wij geloven dat God ons ook elkaar heeft gegeven, om van elkaar te houden en naar elkaar om te zien. Samen mogen we genieten van wat Hij ons geeft, en Hem hier dankbaar voor zijn. Ook voor de verbondenheid en liefde die we mogen vinden bij elkaar. En in verdriet voor de troost die we mogen vinden in Hem, onze Vader, en ook bij elkaar. Ook u of jou willen wij graag welkom heten, leren kennen en er ook voor u en jou op deze manier zijn. Zo hopen wij een beetje van Zijn grote liefde voor ons zichtbaar te mogen maken in ons en uw en jouw leven.